Charity dinner 2021

Charity
dinner 2021

Een bewogen jaar

Het afgelopen jaar was voor iedereen een bewogen jaar, een jaar waarbij we allemaal te maken hebben gehad en niemand onberoerd heeft gelaten. In deze surrealistische tijden hebben we ook kunnen zien dat er mooie initiatieven kunnen ontstaan, dat mensen elkaar helpen en dat mensen zich kunnen aanpassen. Dat geeft de veerkracht aan van de mens!

Het afgelopen jaar is ook het begrip “aanpassen” bij ons AJB-team de rode draad geweest. Met name de oplossingsgerichtheid, flexibiliteit en creativiteit die het team heeft getoond, geeft een gevoel van trots.

Ondanks de vele beperkingen is er door het team van AJB Nederland hard gewerkt om de gedragsinterventie op een zo goed mogelijke wijze door te laten gaan. De trainers in het veld, de projectleiders en Ambassadeurs hebben zich maximaal ingezet, zij zijn de kinderen blijven motiveren, waardoor de kinderen de aandacht kregen die zij verdienden. Initiatieven zoals de digitale challenges (vervanging voor het Koninkrijkstoernooi) voor de kinderen werden goed ontvangen en droegen bij aan de verbinding die in ons programma zo essentieel is.

We blijven groeien!

Ons traditionele Laureus Charity Dinner kon het afgelopen jaar helaas niet plaatsvinden, en daardoor hebben we elkaar niet “live” kunnen treffen. Door jullie steun en donaties van de afgelopen jaren zijn er meer kinderen in het AJB-programma gestroomd. We zijn met het programma bij meer dan 40 scholen, meer dan 40 verenigingen en in meer dan 20 gemeenten actief, en we blijven groeien. Daarvoor onze dank! In 2021 gaan we er wel vanuit dat het Laureus Charity Dinner gaat plaatsvinden en dat wij jullie weer mogen verwelkomen als trouwe gasten van Laureus Nederland.

Naast alle trouwe gasten van het Laureus Charity Dinner wil ik ook graag in het bijzonder het Ministerie van Justitie en Veiligheid bedanken voor de reeds 5-jarige samenwerking en het gestelde vertrouwen in onze stichting.

We gebruiken elkaars kennis en ervaring om onze projecten te organiseren en de steun die wij ontvangen zo effectief mogelijk in te zetten. Voor ons is hun bijdrage echt onmisbaar en ik benoem ze dan ook graag: Stichting Leergeld, Jeugd Sportfonds, IWC Schaffhausen, Mercedes-Benz, ABN AMRO en Privat Car.

Ondanks alle beperkingen heeft ons team het vak met veel passie kunnen doorzetten en gezamenlijk de verbinding gezocht om de kinderen ook in deze moeilijke tijden te bereiken. Wij kijken dan ook met een vertrouwd gevoel uit naar het Laureus Charity Dinner 2021 en wij jullie live mogen ontvangen tijdens deze bijzondere avond.

Onze partners en donaties

Onze partners en
donaties

"Uiteraard kunnen wij de wereld niet in een dag veranderen, maar we kunnen wel speelveld voor speelveld aanpakken.”
Wordt ook partner van Laureus Nederland