Onze historie

Laureus Sport for Good Foundation


Laureus Nederland is opgericht in 2009 als onderdeel van de internationale Laureus Sport for Good Foundation en is als Nederlandse stichting één van de acht nationaal opererende dochterstichtingen.

De missie van Laureus wordt vertaald in 3 verschijningsvormen:

  • Laureus Sport for Good Foundation
  • Laureus World Sports Academy
  • Laureus World Sports Awards

Laureus Sport for Good Foundation 

De Foundation is in 2000 opgericht door Richemont en Daimler en wordt ondersteund door partners IWC Schaffhausen en Mercedes-Benz. Daarnaast kan de Laureus Sport for Good Foundation rekenen op de steun van een steeds groter wordend, wereldwijd netwerk van vrienden en ambassadeurs. Behalve de mondiale Foundation zelf, dragen ook de acht nationaal opererende dochterstichtingen in Argentinië, Duitsland, Italië, Zuid-Afrika, Spanje, Zwitserland, de Verenigde Staten en Nederland een steentje bij.

Deze inzet heeft geresulteerd in een ondersteuning van meer dan 100 lokale, sport gerelateerde projecten wereldwijd. Vanaf de oprichting van de Foundation heeft zij 60 miljoen euro ter beschikking gesteld aan projecten die hebben bijgedragen aan het verbeteren van de levens van ruim anderhalf miljoen jonge mensen.

"Uiteraard kunnen wij de wereld niet in een dag veranderen, maar we kunnen wel speelveld voor speelveld aanpakken”
Academy lid Nawal El Moutawakel.

Meer informatie over de internationale Laureus Sport for Good Foundation: www.laureus.com/foundation

Laureus World Sports Academy

In de Laureus World Sports Academy zijn 46 grote sportlegenden verenigd. Zij zetten zich op vrijwillige basis in als ambassadeur voor de Laureus Sport for Good Foundation. Door overal ter wereld lokale projecten te bezoeken, genereren zij aandacht voor sociale vraagstukken, waar de moderne maatschappij mee te kampen heeft. Tijdens deze bezoeken brengen zij mede de overtuiging dat sport in staat is om barrières te slechten, mensen nader tot elkaar kan brengen en in staat is het leven van jonge mensen wereldwijd op positieve wijze te beïnvloeden, op de deelnemers over. Het is voor jongeren enorm inspirerend en waardevol om van een sportheld dit vertrouwen mee te krijgen.

Meer informatie over de Laureus World Sports Academy: www.laureus.com/academy

Laureus World Sports Awards

De Laureus World Sports Awards zijn prestigieuze sportprijzen, die jaarlijks worden uitgereikt aan de grootste sportmannen en – vrouwen ter wereld. De uitreiking van de Awards fungeert als een platform en brengt de door Laureus Sport for Good Foundation ondersteunde maatschappelijke projecten, evenals de verrichtingen van de Academy onder de aandacht. Dit gebeurt niet alleen ten aanzien van de aanwezigen, een select gezelschap dat op verschillende wijzen direct of indirect gerelateerd is aan de activiteiten van de Foundation, maar tevens via de uitzending op de televisie van dit gala, die in meer dan 180 landen bekeken wordt.

Meer informatie over de Laureus World Sports Awards: http://china.laureus.com

Blijf op de hoogte


Volg ons op social media!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze social media:

Neem contact met ons op!

Stichting Laureus Nederland Sport for Good Foundation Nederland
Herengracht
1017 BZ Amsterdam
Tel. 020-5246708