Perspectief voor jongeren

Perspectief voor jongeren

  • Digibende

Programma

Perspectief voor jongeren

In 2022 ging de opbrengst van ons Charity Dinner naar Digibende.

Digibende is een professionele ontwikkelingsgelegenheid voor jongeren vanaf 12 jaar die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn uit het onderwijs en op zoek zijn naar perspectief. Digibende heeft inmiddels 4 locaties in het land.

Ruim 15.000 kinderen vinden in Nederland geen plek in het onderwijssysteem. Dit gaat vaak om kinderen die ondanks hun capaciteiten om uiteenlopende redenen aansluiting missen met het onderwijs. Deze kinderen komen vaak thuis te zitten en kampen met angsten en eenzaamheid.

Digibende geeft deze jongeren de kans zich te ontwikkelen. Sport en spel zijn in de aanpak van Digibende fundamentele pijlers. Door het brede aanbod kunnen jongeren hun horizon verbreden, ontdekken ze waar hun talenten liggen en staan ze steviger in hun schoenen. Er wordt bij Digibende een programma op maat geboden, afgestemd op de behoefte en capaciteiten van het individu. Waar mogelijk wordt deelname aan Digibende gecombineerd met school of wordt deelname aan school weer opgebouwd.

Met de opbrengst van het Charity Dinner heeft Digibende onder andere nieuwe computers en apparatuur kunnen aanschaffen. Dit geeft de jongeren toegang tot geavanceerde leeromgevingen waardoor hun kansen worden vergroot en zij weer tot ontwikkeling komen.

Perspectief voor jongeren
Onze partners

Onze
partners

Zonder onze samenwerkingen met onze partners kunnen wij de kracht van sport niet inzetten om de wereld van jongeren te veranderen.

"Uiteraard kunnen wij de wereld niet in een dag veranderen, maar we kunnen wel speelveld voor speelveld aanpakken.”

Doe mee en word ook partner van Laureus Nederland